Services

 

 Κατασκευή και επισκευή έγχορδων μουσικών οργάνων.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία. 

 

Building and repairing stringed instruments.

Please contact me for any questions.